Nytt ramavtal sänker kostnaden för tvätt av personalens kläder

Många upplever väldigt höga kostnader för sin tvättservice. Vi har genomfört en undersökning som visar att det vanliga upplägget med att hyra kläder och att betala för fasta volymer inte är en optimal modell för alla. 

Vi har ingått ramavtal med Blåkläders tvättservice. Kombinerat med det stora ramavtalet på arbetskläder hos Blåkläder ger detta samantaget en kraftfull effekt för prisbilden. 

Vårt avtal baseras på två rutiner:

  1. Kläderna köps från Blåkläder till våra medlemspriser istället för att hyras. All personal får helt egna kläder med namnlapp och ID-chip. Detta upplevs mer personligt och man tar självmant bättre hand om sina kläder. 
  2. Kläderna tvättas sedan när personalen lägger dem i tvättkorgen. Företaget betalar bara för de kläder som i praktiken tvättas. 

Det normala i branschen är att man betalar för en fast volym kläder, oavsett hur mycket som ligger i tvättkorgen. Att köpa kläderna och bara betala för det som faktiskt tvättas är trevligare för personalen, bättre för miljön och det blir ofta mycket billigare för företaget. 

Vill du få en offert baserad på vårt ramavtal fyller du i intresseanmälan här, eller kontaktar support för medlemsförmåner på telefon 010 – 10 10 503.

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Tillsammans med våra medlemsföretag utvecklar vi Sveriges måleribransch.