Kontakt

Hej, det är vi som hjälper dig med dina rabattavtal. Varmt välkommen.

010-10 10 505

rabattavtal@maleriforetagen.se

Medarbetare

Niclas Rosell

Support/IT

Telefonnummer
010 – 10 10 505
E-postadress
rabattavtal@maleriforetagen.se

Cristina Taube

Support/Redaktion

Telefonnummer
010 – 10 10 505
E-postadress
rabattavtal@maleriforetagen.se

Inger Sundelin

Kundtjänst/Kommunikatör

Telefonnummer
010 – 10 10 505
E-postadress
rabattavtal@maleriforetagen.se

Mats Famer

Ansvarig för måleriföretagens ramavtal

Telefonnummer
070 – 766 26 85
E-postadress
mats.famer@sadenas.se

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Tillsammans med våra medlemsföretag utvecklar vi Sveriges måleribransch.