Utvärdering hälsokontroll för våra medlemsföretag

Vårt avtal med Bra Balans har visat sig ge en bra överblick på medlemmars livsvanor, hälsa och på arbetsmiljön vi vistas i dagligen. Med årliga hälsokontroller har vi genom Bra Balans fått en bra uppskattning över måendet under året och råd på hur man kan förändra sin livstil för att uppnå ett hälsosammare liv.

Här är några mätvärden baserat på medlemmarnas upplevelse:

  • 82 % upplever sällan stress
  • 60 % upplever goda kostvanor
  • 53 % uppnår inte rekommenderad fysisk aktivitet

Med Bra Balans får du varje år en detaljerad och utförlig rapport på hälsostatus för hela företaget. 

Läs mer om vårt avtal med Bra Balans här

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Tillsammans med våra medlemsföretag utvecklar vi Sveriges måleribransch.