Utsläppsfritt ger lägre totalkostnad

För dig som står och väger mellan att köpa diesel eller eldrivet och det bara är kostnaden som avgör, då visar alla kalkyler att utsläppsfritt ger en lägre totalkostnad. 

Det gäller att inte skrämmas av en högre prislapp. I slutändan blir det faktiskt billigare med eldrivet. Just nu när drivmedelspriserna är högre än någonsin gör skatteeffekten, en lägre servicekostnad och ett högre restvärde att kalkylen blir till fördel för eldrivet. För en mellanstor transportbil kan totalkostnaden blir över 100 000 kr under en 3-årsperiod. 

Den högre prislappen skrämmer säkert en del. Vi rekommenderar att tala med en återförsäljare om finansieringslösningar där en högre initialkostnad slås ut över tid. 

Just nu har även komponentbristen gett eldrivna alternativ en tillfällig fördel. Många tillverkare väljer att disponera de komponenter som kan erhållas till de eldrivna modellerna. Det har gjort att man ofta får vänta längre på ett fossildrivet fordon.  

Körsträcka är också en självklar faktor att ta hänsyn till före köp. I takt med utbredningen av laddstationer är räckvidden tillräcklig för de flesta inom hantverk och installation. Nedan har vi gjort en kalkyl och tagit med Ford E-transit som ett exempel.


Kalkyl 3 år, 10 000 mil
Ford E-transit
Modell: 350 L3 184 hk skåp

  • 499 900 kr Inköpspris
  • – 80 000 kr Måleriföretagens avtalsrabatt
  • – 70 000 kr Klimatbonus
  • – 155 500 kr Uppskattat restvärde
  • 18 000 kr elkostnad
  • 8000 kr service
  • 7000 kr byte av bromsar
  • 15 000 laddbox
  • 1 800 kr skatt och vägtrafikavgift

397 350 kr för 3 år
132 450 kr per år
39,73 kr totalkostnad per mil 

Alla belopp exklusive moms.
Undersökningen genomfördes under december 2021.
Måleriföretagen friskriver sig från felaktigheter i kalkylen. Var noga att kontrollera uppgifter före köp.

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Tillsammans med våra medlemsföretag utvecklar vi Sveriges måleribransch.