Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Tillsammans med våra medlemsföretag utvecklar vi Sveriges måleribransch.