Från riskgrupp till friskgrupp!

Dags för hälsokontroll på företaget! Vårt ramavtal med Bra Balans ger dig en god framförhållning att säkra personalens välmående. En årlig hälsokontroll minskar risken att utveckla ett negativt hälsotillstånd och att upprätthålla en god hälsa hela livet.

Bra Balans Företagshälsa erbjuder dessutom hälsoundersökningar utöver det vanliga där rådgivning och kunskap inkluderas för att bibehålla en god hälsa.

Fördelar med personal i friskgrupp
En person i riskgrupp har i genomsnitt tio fler sjukfrånvarodagar än en anställd i en friskgrupp. På ett treårs perspektiv motsvarar det ca 50 000 kronor för en anställd. Undersökningar visar att vissa arbetsgivare betalar ut en hel månadslön per år – utan att något arbete blir utfört.

Vid fler än 15 personer erbjuder Bra Balans utan extra kostnad:

✓ Hälsoundersökningar på plats hos er.

✓ Rapport med sammanställning av det generella hälsoresultatet (gäller för Hälsokontroll+).

Läs mer om vårt avtal med Bra Balans här

Måleriföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Tillsammans med våra medlemsföretag utvecklar vi Sveriges måleribransch.